Sự thành công của bạn là động lực để VAWAY phát triển

Quy trình chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Contents [Thao tác]

Bước 1: Liên hệ với khách hàng

– Nếu khách hàng bắt máy nhưng không thể nói chuyện thì hãy chọn thời điểm khác trong ngày hoặc ngày khác gọi lại. Nếu quá 3 lần khách đều không bắt máy thì ghi nhận lại trong báo cáo.

– Nếu khách hàng không bắt máy thì chuyển sang bước lưu giữ thông tin.

– Nếu khách hàng bắt máy thì tiến hành bước tiếp theo.

Bước 2: Xác minh thông tin người nhận cuộc gọi

Bước 3: Giao dịch chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Bước 4: Lưu trữ thông tin

– Đánh giá mong muốn của khách hàng đối với dịch vụ

– Nếu khách hàng có yêu cầu thì đánh giá yêu cầu, giao cho bộ phận, nhân viên phù hợp giải quyết.

Bước 5: Xử lý các phát sinh trong quá trình giao tiếp với khách

Bước 6: Thông báo cho khách hàng ngay các vấn đề được giải quyết

Bước 7: Cám ơn khách hàng

Chỉnh sửa lần cuối Nguyễn Hằng - 09:58 25/03/2019
Bài tiếp Bài trước

Liên quan

Lên trên