Sự thành công của bạn là động lực để VAWAY phát triển

Chăm sóc khách hàng toàn diện cùng hệ thống trao quà tặng của VILAKE

1. Lợi ích của ViLake :

Từ data khách hàng thu thập được trên ViLake bạn có thể xuất ra file Excel dễ dàng để sử dụng cho các chương trình marketing khác.

Vilake hỗ trợ tốt cho bạn chăm sóc các khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn và giúp bạn gửi inbox facebook hàng loạt tới hàng trăm khách hàng tiềm năng đó.

Giúp bạn tương tác ngay lập tức ngay khi khách hàng truy cập vào đường link bạn chia sẻ và khả năng lan truyền cao khi mọi người chia sẻ thông tin quà tặng của bạn.

Giúp bạn phân chia được các khách hàng tiềm năng và bán được nhiều hàng hơn.

Giúp bạn thu thập thông tin khách hàng nhanh chóng và chính xác nhất, giảm thiểu thời gian tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

2. Hướng dẫn sử dụng :

Từ data khách hàng thu thập được trên ViLake bạn có thể xuất ra file Excel dễ dàng để sử dụng cho các chương trình marketing khác.

Vilake hỗ trợ tốt cho bạn chăm sóc các khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn và giúp bạn gửi inbox facebook hàng loạt tới hàng trăm khách hàng tiềm năng đó.

Giúp bạn tương tác ngay lập tức ngay khi khách hàng truy cập vào đường link bạn chia sẻ và khả năng lan truyền cao khi mọi người chia sẻ thông tin quà tặng của bạn.

Giúp bạn phân chia được các khách hàng tiềm năng và bán được nhiều hàng hơn.

Giúp bạn thu thập thông tin khách hàng nhanh chóng và chính xác nhất, giảm thiểu thời gian tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

Chỉnh sửa lần cuối nguyễn thị vân - 15:41 28/02/2019
Bài tiếp Bài trước

Liên quan

Lên trên